Millatestaa


OTC, OTS, CPT, CPC, huomioarvo, bruttokontaktit… Mitä ne oikeasti ovat? Mitä tulisi mitata? Miten näitä tulkitaan? 

OTC/OTS = Opportunity to contact/see, eli luku kertoo, mikä on potentiaalinen tavoittavuus mainoskampanjassa. Luvussa on siis mukana kaikki yksittäiset silmäparit, jotka voivat mainoksen nähdä, vaikka eivät sitä näkisikään. Luvun ollessaan usein jopa miljoonia kuukaudessa, pitää huomioida, että kyse ei siis ole a) tavoitetuista ihmisistä tai b) yksittäisistä ihmisistä (mukana on samat silmäparit useaan kertaan). 
 
CPT/CPM = Cost per thousand/mille. Kertoo paljonko maksaa 1000 (potentiaalista) kontaktia. Tämäkään ei ole vielä siis se moniko ihminen oikeasti on nähnyt mainoksen vaan se montako kertaa mainos on esimerkiksi näytetty tai mikä on oletettu tavoittavuus tietyllä mainoksella/mainospaikalla, perustuen ohikulkevaan ihmismäärään tai web -sivustolla oleviin ihmisiin. Luku on tässäkin usein miljoonia kuukaudessa, joten on hyvä ymmärtää, ettei Suomessa edes asu niin paljon ihmisiä, saati että jokainen heistä olisi nähnyt mainoksen. Valtakunnallisissa kampanjoissa usein luku saattaa olla kymmeniä miljoonia, joten kyse on siis näyttökerroista tai ohikulkevasta ihmismassasta – samoja silmäpareja myös mukaan laskettuna. 
 
CPC = Cost per click. Kertoo siis mitä yksi klikki keskimäärin maksaa. Jos tavoitteena on saada ihminen sivustolle, on tämä oiva mittari mitä yhden ihmisen sivustolle tuleminen mainonnan kautta maksaa. Ensimmäinen mittari tässä listassa, joka oikeasti kertoo jotain konkreettista. 
 
Bruttokontaktit = Kokonaismassa ihmisiä, jotka ovat mainoksen/mainosten välittömässä läheisyydessä. Tämäkin on siis vain luku ihmisistä – ei vielä itse tavoittavuudesta. Tätä lukua on hyvä verrata esimerkiksi tähän: 
 
Huomioarvo & tavoittavuus = Varsinainen tavoittavuus, eli kuinka moni ihminen oikeasti on nähnyt mainoksen. Mainos on siis saanut ihmisen huomion. Tähän vaikuttaa mainosten määrän, sijainnin ja kampanjan keston lisäksi itse sisältö. Ihmisistä vain 35% muistaa näkemänsä. Jatkuvalla toistolla luku saadaan kasvamaan. Tämä on ainoa arvo, joka kertoo oikeasti sen, onko mainoksesi tavoittanut ihmisen ja kuinka monta.

”Älä koskaan kadu mitään mikä sai sinut hymyilemään.”

— Mark Twain

Kampanjaa suunnitellessa on hyvä kysyä itseltään, haluaako tietää kuinka monella olisi mahdollisuus nähdä mainos, vai kuinka moni todellisuudessa mainoksen näkee. Pitää myös samalla muistaa, että tosiaan vain 35% ihmisistä muistaa näkemänsä. Saadessasi hyvän tavoittavuuden, voit olettaa, että vielä useampi on nähnyt mainoksesi mutta ei välttämättä muista sitä. Tässä kohtaa tullaan monikanavaisuuden ja toistojen tärkeyteen. Markkinoinnin pitää olla pitkän ajan panostus ja sitä tulee mitata edes jollakin mittarilla, muuttaa mainospanostuksia ja olla hereillä siitä mitkä mediat ovat parhaita eri tilanteissa. Mainonta ja markkinointi ei ole kulu, vaan mahdollisuus tehdä lisää myyntiä. Mikäli mainonta on sinulle kulu, teet jotain väärin sen osalta. 
 
Ulkomainonta on erinomainen väline tukimediana, ennakkotiedottamiseen, brändin esilletuontiin, toistojen määrään, ja esimerkiksi ohjaavana toisiin mediakanaviin tai itse kivijalkaan. Yhdistettynä esimerkiksi radioon, se nostaa mainoskampanjan muistettavuutta. Kun pelkällä visuaalisella ärsykkeellä ihminen muistaa 35% näkemästään, äänen kanssa yhdistettynä se nousee 65%:n. Lisäksi toistojen määrä nousee, jolloin huomioarvo nousee. Bruttokontaktit, CPM tai OTC eivät nouse mihinkään. Sen sijaan CPC taas voikin nousta, joka tarkoittaa lisää mahdollisuuksia tehdä kauppaa oman verkkosivustosi kautta.


Ulkomainonta kasvaa vuosi vuodelta – miksi? 

Ulkomainonnan eli OOH-mainonnan kasvuun on vaikuttanut 2000 luvulla moni asia, mutta suuri nytkähdys kävi vuonna 2008 kun sen modernisointi aloitettiin. Modernisoinnin myötä ulkomainonta jatkaa kasvuaan, eikä loppua kasvulle ole tiedossa – päinvastoin. Valtavaa harppausta kuvaakin hyvin se, että ulkomainonta on kasvanut pelkästään Suomessa noin 35 miljoonasta eurosta yli 65 miljoonaan euroon vain kymmenessä vuodessa. Ulkomainonta oli vuonna 2018 suurin kasvaja perinteisessä median ryhmäjaottelussa. Ulkomainonnan kasvuun on vaikuttanut osittain digitalisaatio, mutta nousuun vaikuttaa oleellisesti myös se, että markkinointipäättäjät ovat huomanneet ulkomainonnan tehokkuuden.

Tehokkuus taas johtuu useista seikoista, mutta oleellisin niistä lienee se, että ulkomainontaa ei pysty estämään tai laittamaan pois päältä. Se ei kuitenkaan ärsytä tai häiritse samalla tavalla kuin monet muut mediat. Jokainen on varmasti elämässään vaihtanut kanavan mainostauon alkaessa, klikannut bannerin pois näytöltä, selannut lehden mainossivujen ohi suoraan tai skipannut mainoksen videossa heti kun sen voi. Ulkomainonta on ja näkyy siellä missä ihmiset liikkuvat ja samalla ihmisillä on hetki myös aikaa sisäistää mainos. Ulkomainonta on oiva brändimarkkinointikeino, sillä ihmismieli altistuu ulkomainonnalle useita kertoja päivässä, jopa huomaamatta. Ulkomainonnan viikkotavoittavuus onkin vuonna 2018 ollut 97 %, joka jättää taakseen myös internetin 96 % tavoittavuuden.  

Ulkomainonnan kasvua on myös vauhdittanut televisio, radio ja lehtimainonnan murros. Nuoriso ei ole löytänyt sanomalehtiä, ja radion kuuntelukin on vaihtunut podcasteihin ja radiolähetysten koosteisiin. Osalle yrityksistä tämä voi olla positiivinen asia, sillä esimerkiksi lehtimainonta on mahdollistanut kapeamman kohderyhmän tavoittamisen. Ulkomainonta onkin tänä päivänä ainoa elossa oleva massamedia.  
 

Digitalisaation johdosta online-mainonnasta on tullut yrityksille lähes välttämättömyys pystyäkseen kilpailla saman alan yritysten kanssa. Online-mainonta on myös painanut mainonnan hinnat hyvin alhaisiksi, jonka myötä suurin osa yrityksistä myös panostaa siihen. Jos siis yrityksellä on halua erottua massasta ja mainonnan ähkystä on sen näyttävä myös massamedioissa. Moderni markkinoija osaakin suunnitella markkinointitoimenpiteet niin, että monikanavaisen mainonnan eri osa-alueet tukevat toisiaan. Markkinointia pitäisi suunnitella kokonaisuutena eikä erotella esimerkiksi ulkomainontaa ja online / verkkosivumainontaa toisistaan liian karkeasti. 

Sivu käyttää evästeitä. Hyväksymällä tämän, hyväksyt samalla tietosuojakäytäntömme. Käytännöt voit lukea täältä: tietosuoja
Ok