Myyntiehdot

Mainospintojen varaus on sitova. Mikäli kampanja peruutetaan alle 8 viikkoa ennen kampanjan alkua, veloitetaan 20% kampanjan kokonaissummasta. Mikäli peruutus tehdään alle 4 viikkoa ennen kampanjan alkua, veloitetaan 30% kampanjan kokonaishinnasta. Kampanjan siirto on mahdollista 8 viikkoa ennen aloitusta. Tämän jälkeen siirrosta veloitetaan 10% kampanjan kokohinnasta.

Maksuviivästyksestä peritään kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko.
Mainosmateriaalit tulee toimittaa vähintään 10 työpäivää  ennen kampanjan alkua, digitaalisten mediatilojen aineisto 3 työpäivää ennen kampanjan alkua. Mikäli mainosmateriaali toimitetaan edellä mainittuja ajankohtia myöhemmin, Suomen Liikennemediat Oy ja Laulava Ovipumppu Oy (myöh: Bussimainos.com) ei takaa niiden kiinnittämistä ajoissa, eikä ole velvollinen hyvittämään menetettyä mainosaikaa tai suorittamaan muita korvauksia viivästyksestä. Asiakas vastaa siitä että toimitetut aineistot eivät poikkea aineisto-ohjeista. Mikäli digitaaliset aineistot toimitetaan edellä mainitun toimitusajan jälkeen eivätkä ne vastaa aineisto-ohjeita, Bussimainos.com:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta aineiston muokkaamisesta tai konvertoimisesta aiheutuvat kulut (50€ / h).

Mikäli asiakkaan aineisto tai mainospinta rikkoutuu kampanja-aikana, vastaa Bussimainos.com uuden aineiston tuotanto- ja asennuskuluista koskien kyseistä kampanja-aikaa.

Ulkomainonnassa tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevat mainonnan kansainväliset perussäännöt, Keskuskauppakamarin ja Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonnan antamat ennakkopäätökset. Mainonta ei saa olla hyvän tavan vastaista. Bussimainos.com on sitoutunut yhteistyökumppaniensa ja viranomaisten kanssa solmimissaan sopimuksissa poistamaan yleistä pahennusta herättävät mainokset välineistään niin vaadittaessa. Jos asiakkaan kampanja näistä syistä joudutaan keskeyttämään, ei Bussimainos.com ole velvollinen korvaamaan tästä asiakkaalle aiheutuvia kuluja, kustannuksia tai menetyksiä.

Bussimainos.com ei ole asiakkaalle missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten menetetystä tuotosta tai kolmannen osapuolen vaatimuksista. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

Bussimainos.com ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Tällaiseksi katsotaan Bussimainos.com:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja joka estää Bussimainos.com:ia täyttämästä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ilman, että Bussimainos.com voi kohtuullisin toimin tai kustannuksin tällaista estettä poistaa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, kapina, sisäinen levottomuus, työselkkaus, luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto, epidemia & pandemia, viranomaisen rajoittava toimenpide, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Joukkoliikennettä koskevat lakkotoimet katsotaan myös ylivoimaiseksi esteeksi siltä osin kuin sillä on vaikutusta mainosten näkyvyyteen tai kiinnitykseen.

Myyntiehdoista voidaan poiketa vain Bussimainos.com:n tai Bussimainos.com:n edustajan kirjallisella vahvistuksella.

Sivu käyttää evästeitä. Hyväksymällä tämän, hyväksyt samalla tietosuojakäytäntömme. Käytännöt voit lukea täältä: tietosuoja
Ok